bao-cao-doanh-thu-hang-thang

Tất tần tật thông tin về báo cáo doanh thu bạn cần biết

Được đăng trong: Kinh nghiệm kinh doanh
Bởi 94now
Nhiều hơn từ tác giả này

Báo cáo doanh thu là một trong những báo cáo tài chính kinh doanh quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu chi tiết, báo cáo này còn giúp doanh nghiệp theo dõi các chỉ số liên quan. Vậy báo cáo doanh thu là gì? Mục đích cũng như cách định mức như thế nào? Tham khảo tất tần tật thông tin về báo cáo doanh thu trong bài viết sau đây nhé. 

Báo cáo doanh thu là gì?

Báo cáo doanh thu hay còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, là bản tóm tắt về lợi nhuận và chi phí bỏ ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (hàng tháng, hàng quý, hàng năm). Báo cáo thu nhập ghi lại tất cả các khoản thu của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định, cũng như các chi phí vận hành doanh nghiệp.

Báo cáo doanh thu bao gồm các yếu tố chính là doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí vận hành, thu nhập, các khoản chi phí và thu nhập khác, lợi nhuận. 

 • Doanh thu: Doanh thu là tiền mà một thực thể nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa được cung cấp bởi đơn vị. Điều này sẽ bao gồm các vật liệu, nhân sự và các nguồn lực khác cần thiết cho sản xuất.
 • Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu nhận được cho sản phẩm trừ đi giá vốn hàng bán.
 • Chi phí hoạt động: Chi phí hoạt động là số tiền được sử dụng để duy trì và vận hành doanh nghiệp nói chung.
 • Thu nhập: Thu nhập được tính bằng công thức doanh thu trừ chi phí hàng bán và chi phí hoạt động. Nói cách khác, nó đo lường lợi nhuận hoặc thua lỗ trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. 
 • Thu nhập/Chi phí khác: Để tính thu nhập ròng, phải điều chỉnh thêm để tính thu nhập lãi và chi phí, chi phí thuế thu nhập và các khoản khác.
 • Lợi nhuận: Doanh thu trừ tất cả các chi phí bằng thu nhập ròng (lãi hoặc lỗ). Lợi nhuận cũng được gọi là thu nhập ròng hoặc dòng dưới cùng của dòng vì lợi nhuận được báo cáo ở cuối báo cáo doanh thu. 

mau-bao-cao-doanh-thu-hang-thang

Xem thêm

Những loại báo cáo bán hàng cần phải có khi kinh doanh?

Cách làm báo cáo doanh số bán hàng trên Excel cho doanh nghiệp

Mục đích của báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết doanh thu và biết được hiệu suất làm việc của mình trong một thời gian nhất định. Từ đó, biết được lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng hoặc giảm như thế nào để có thể quản lý thu chi doanh nghiệp tốt nhất. Cụ thể, nó có vai trò:

 • Theo dõi doanh thu và chi phí để xác định hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. 
 • Cho phép bạn xác định chính xác các mục cụ thể của các khoản chi đột xuất, chẳng hạn như sử dụng điện thoại di động, quảng cáo hoặc chi phí cung cấp. 
 • Theo dõi sự gia tăng đáng kể lợi nhuận của sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán theo phần trăm doanh thu, đồng thời xác định giá trị thuế thu nhập.
 • Quyết định bạn có thể vay ngân hàng hay không vì đây là một trong những chứng thực quan trọng để xác định giới hạn tín dụng. 

Làm thế nào để tính doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu - Giá vốn hàng bán Chi phí = Lợi nhuận gộp (hoặc lỗ) - Chi phí hoạt động (R & D, bán và adm., Khấu hao, v.v.) = Thu nhập hoạt động

Thu nhập / Chi phí khác + thu nhập đầu tư - Chi phí lãi vay - Thuế +/- Sự kiện không định kỳ (Vật phẩm đặc biệt) = Lợi nhuận hoặc thu nhập ròng.

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ cần đến kế toán và lập các mẫu báo cáo doanh thu, chi phí nội bộ hàng tháng theo các trường giá trị như: doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí hoạt động, thu nhập, các khoản thu nhập hoặc chi phí khác, lợi nhuận. Sau đó dùng các hàm excel để tính toán và quản lý các báo cáo doanh thu của doanh nghiệp. 

Ngày nay, các phần mềm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã bao gồm tính năng báo cáo doanh thu. Một trong những phần mềm hỗ trợ quản lý vận hành doanh nghiệp, bao gồm cả báo cáo doanh thu bạn có thể tham khảo là 94now. Hệ thống sẽ cung cấp chi tiết kết quả doanh thu một cách chi tiết và chính xác cho doanh nghiệp. Nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có thể linh động trong việc theo dõi báo cáo, cũng như tiết kiệm được chi phí nhân lực và thời gian quản trị. 

 
4 năm trước