file-excel-quan-ly-ban-hang-va-cong-no

Chìa khóa giúp bạn tạo biểu mẫu theo dõi công nợ bằng Excel dễ dàng

Bởi 94now
Nhiều hơn từ tác giả này

Quản lý công nợ là một trong những việc rất quan trọng trong quá trình quản lý vận hành kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Do đó, ở bài viết này 94Now sẽ hướng dẫn cách làm biểu mẫu theo dõi công nợ bằng Excel vô cùng đơn giản và dễ áp dụng hy vọng sẽ giúp ích cho bạn

Excel quản lý công nợ là gì? Bao gồm những gì?

Excel quản lý công nợ là việc theo dõi và kiểm soát công nợ của khách hàng, nhà cung cấp bằng các file dữ liệu excel. Bạn sẽ cần nhập thông tin trên file excel, từ đó quản lý công nợ trên file excel này chi tiết, chính xác.

File excel công nợ sẽ bao gồm 2 loại chính là công nợ khách hàng và công nợ nhà cung cấp. 

  • Công nợ khách hàng: Việc quản lý công nợ phải thu phí phát sinh khi mua hàng như hàng hóa khi khách hàng mua chịu, được ghi nhận là công nợ phải thu. 
  • Công nợ nhà cung cấp: Việc quản lý các công nợ phải trả phát sinh khi cửa hàng nhập hàng hóa từ nhà cung cấp, được ghi nhận là công nợ phải trả

file-excel-quan-ly-ban-hang-va-cong-no

Vì sao nên tạo biểu mẫu theo dõi công nợ bằng Excel?

Quản lý công nợ bằng excel là phần mềm hoàn toàn miễn phí, giúp bạn kiểm soát được dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng trong việc quản lý. 

  • Phần mềm theo dõi công nợ miễn phí: 

Excel là phần mềm đã được cài đặt ngay trong máy tính của tất cả mọi người và hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc chưa đủ ngân sách để mua phần mềm quản lý công nợ thì excel là gợi ý vô cùng lý tưởng.

  • Kiểm kê dữ liệu dễ dàng:

Thông qua việc nhập các trường dữ liệu các dữ liệu theo các cột rõ ràng trên file excel, bạn có thể tạo biểu mẫu công nợ với những thông tin mình cần kiểm soát.  

  • Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng: 

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được số liệu, thông tin cần tìm khi vào file, tìm đúng ngày tháng năm sinh, họ tên hoặc mã số của khách hàng là ra. Việc này sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều so với việc quản lý sổ sách

File excel quản lý bán hàng và công nợ

Dù bạn kinh doanh lĩnh vực gì thì việc quản lý công nghệ cũng vô cùng hiệu quả. Dưới đây là một số mẫu theo dõi công nợ đơn giản phù hợp với tất cả mọi người.

Mẫu quản lý công nợ phải thu, phải trả

Với file excel quản lý công nợ phải thu/phải trả của khách hàng và nhà cung cấp tương ứng, bạn cần lập các trường thông tin như tên, địa chỉ, mã khách hàng/nhà cung cấp, số điện thoại. Ngoài ra, file quản lý công nợ này còn giúp bạn kiểm soát được thông tin công nợ phải trả tăng, giảm, đầu kỳ hoặc cuối kỳ.

Mẫu theo dõi công nợ phát sinh, đến hạn và quá hạn

Biểu mẫu công nợ phát sinh, đến hạn và quá hạn giúp bạn kiểm soát được:

  • Tình hình bán hàng, thu tiền của nhân viên bán hàng: bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, doanh số theo tháng, số tiền thu được, mục tiêu đề ra và phần trăm hoàn thành. 
  • Tình hình mua hàng đối với khách hàng và nhu cung cấp: bao gồm ngày nhận, mã khách hàng, tên khách hàng, nhân viên, số tiền phải trả, số tiền đã trả, số tiền còn nợ.
  • Công nợ đối với từng nhà cung cấp, khách hàng theo thời điểm và từng đơn hàng để nắm được các tình hình phát sinh, hạn thanh toán, thời gian quá hạn.

Tạo biểu mẫu theo dõi công nợ bằng Excel chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, bởi hình thức này vẫn còn một số bật cấp như sai số, mất thời gian nhập liệu… Bạn có thể tham khảo một số phần mềm quản lý công nợ, giải pháp thương mại điện tử để tối ưu quá trình quản lý hoạt động bán hàng, quản lý hàng tồn kho,...của doanh nghiệp mình như thế sẽ tiết kiệm chi phí và công việc theo dõi sẽ chuẩn xác hơn nhiều.

4 năm trước