cac-chi-so-do-luong-hieu-qua-marketing

Tổng hợp các chỉ số đo lường hiệu quả marketing

Được đăng trong: Kinh nghiệm kinh doanh
Bởi 94now
Nhiều hơn từ tác giả này

Chiến lược Marketing có thể giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu và vượt xa các đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường. Để biết được hiệu quả của mỗi chiến lược Marketing thì việc đánh giá dựa trên các chỉ số quan trọng là vô cùng cần thiết. Đồng thời, để xây dựng được chiến lược Marketing tạo ra lợi nhuận thành công, các marketer cũng cần biết được các chỉ số đo lường hiệu quả marketing quan trọng này. 

Các chỉ số đo lường hiệu quả marketing. 

Lợi tức đầu tư ROI

Chỉ số đo lường hiệu quả Marketing đầu tiên là ROI (Return on Investment), lợi tức đầu tư của doanh nghiệp. Đây là công thức được sử dụng để tính hiệu quả và giá trị của một khoản đầu tư bởi tính chất phổ biến, dễ tính, dễ hiểu của nó. Chỉ số này giúp doanh nghiệp biết được liệu mình đang được hay mất trong một khoản đầu tư bằng cách so sánh và đo lường lợi tức đầu tư với chi phí đầu tư.

Công thức tính: ROI = (Lợi nhuận ròng/Chi phí đầu tư) x 100.

ROI có thể được sử dụng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Công ty có thể sử dụng nó để đánh giá lợi nhuận trên cổ phiếu, trong khi công ty khác có thể sử dụng nó để đo lường liệu chiến lược PPC hoặc SEO có hiệu quả không. 

cong-cu-do-luong-hieu-qua-marketing

Chi phí cho mỗi hành động (CPA)

Chiến dịch CPA tương đối ít rủi ro bởi doanh nghiệp chỉ phải chi trả chi phí khi hoạt động bạn triển khai được thực hiện. CPA (Cost Per Action) là chi phí phải chi trả cho mỗi hành động bất kỳ để có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng mang lại doanh thu. Ngoài ra, chỉ số này còn được sử dụng để xác định chiến lược Marketing.

Công thức tính: CPA = (Chi phí/ Số lượng chuyển đổi) 

Chỉ số đo lường hiệu quả Marketing ROAS

Lợi nhuận trên chi phí quảng cáo cũng là một trong những công cụ được sử dụng để đo lường lợi nhuận doanh nghiệp đạt được từ hoạt động quảng cáo. ROAS (Return On Advertising Spend) giúp đo lường doanh thu bạn nhận được trên mỗi đồng chi cho hoạt động quảng cáo. Trong khi ROI cho bạn một cái nhìn tổng thể thì ROAS giúp đánh giá các hoạt động một cách chi tiết theo từng mạng lưới Marketing được triển khai. 

Công thức: ROAS = (Doanh thu quảng cáo/ Chi phí của nguồn quảng cáo)

Chẳng hạn một doanh nghiệp chi 20.000$ chạy quảng cáo Google và nhận được 60.000$ doanh thu. Theo công thức tính này thì ROAS sẽ là: 2$ = (60.000$ - 20.000$)/20.000$.

Chỉ số CLV - Giá trị vòng đời khách hàng

Giá trị vòng đời khách hàng CLV là chỉ số giúp xác định giá trị kinh tế mà khách hàng mang đến cho doanh nghiệp, trong toàn bộ thời gian họ là khách hàng của doanh nghiệp. Điều này giúp đánh giá xem liệu các chiến lược Marketing của doanh nghiệp có mang lại hiệu quả dài hạn hay không. 

Công thức tính: AOV x PF = CV. Trong đó:

AOV là số đơn đặt hàng x Doanh thu

PF là giá trị đặt hàng trung bình/số khách hàng duy nhất

CV là giá trị đặt hàng trung bình x PF

Tỷ lệ duy trì khách hàng CLV

Khách hàng càng gắn bó với doanh nghiệp càng tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Ngoài ra, chi phí cho việc thu hút khách hàng mới tốn kém hơn rất nhiều so với việc giữ chân khách hàng cũ. Tỷ lệ duy trì khách hàng là số liệu được sử dụng để tính mức độ trung thành của khách hàng. Việc xác định mức độ trung thành của khách hàng sẽ giúp bạn biết được hiệu quả các chiến lược Marketing và lên kế hoạch cải thiện chiến lược kinh doanh.  

Công thức tính = (Số lượng khách hàng cuối kỳ - Khách hàng mới trong giai đoạn này)/Số lượng khách hàng đầu kỳ x 100.

Ví dụ, Doanh nghiệp bắt đầu quý với 25 khách hàng và thu hút được thêm 10 khách hàng tiềm năng mới, nhưng để mất 7 khách hàng trong quý đó thì vào cuối giai đoạn số khách hàng sẽ là 28. Tỷ lệ duy trì khách hàng lúc này sẽ là 72% = (28 - 10)/25 x 100.

Đo lường hiệu quả các chiến lược Marketing theo các chỉ số và công thức tính ROI, CPA, ROAS, CLV trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho các chiến dịch marketing của bạn. Từ việc biết được kết quả của mỗi chiến lược, doanh nghiệp có thể điều chỉnh các chiến lược kinh doanh nói chung cũng như các chiến dịch Marketing nói riêng phù hợp và hiệu quả. 

94now chúc bạn kinh doanh thành công!

4 năm trước