General

Landing page có phải là một website không?

Landing page chỉ là một trang con của website. Doanh nghiệp nên cần có cả website và landing page để gia tăng hiệu quả bán hàng

Không có website có tạo được landing page không?

Landing vừa có thể là một trang con của một website, vừa là một trang độc lập nên vẫn có thể tạo được landing page mà không cần website.

Bán hàng trên online có tạo được landing page không?

Vì landing page là một trang độc lập nên vẫn có thể tạo được landing page khi bán hàng online.

Bán hàng trên online có tạo được landing page không?

Vì landing page là một trang độc lập nên vẫn có thể tạo được landing page khi bán hàng online.

Tên miền của landing page khi doanh nghiệp sử dụng là gì?

Doanh nghiệp có thể sử dụng bất kỳ tên miền nào cho landing page. Có thể là tên miền riêng, hoặc tên miền hiện tại của doanh nghiệp.

Thông tin khách hàng khi dùng 94Now landing page sẽ ở đâu?

Thông tin khách hàng sẽ được đổ thẳng về hệ thống tích hợp của doanh nghiệp. 94Now sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin khách hàng nào.