CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO KHÁCH HÀNG

Mang đến giải pháp tổng thể cho khách hàng, giúp khách hàng vận hành hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nội bộ tập trung, đồng bộ và bảo mật

TÌM HIỂU THÊM
icon

Tư vấn định hướng chiến lược giải pháp thương mại điện tử

icon

Cung cấp hệ thống email, hosting và SSL

icon

Cung cấp hệ thống quản trị dự án và làm việc cộng tác nội bộ

icon

Cung cấp hệ thống quản lý khách hàng CRM

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ của 94Now

 • Tư vấn tổng thể giải pháp Thương mại điện tử

  Tư vấn hoàn toàn miễn phí giải pháp Thương mại điện tử, nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng mô hình Thương mại điện tử linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao.

 • Bảo mật hệ thống và vận hành ổn định

  SSL xác thực bảo mật an toàn cho website và hệ thống hosting mạnh mẽ đảm bảo website hoạt động ổn định ngay cả khi có hàng nghìn lượt truy cập đồng thời.

 • Hệ thống quản lý công việc và khách hàng tập trung

  Luồng thông tin dự án, các thông tin trao đổi nội bộ và thông tin của khách hàng được quản lý bảo mật trong hệ thống quản trị nội bộ do 94Now cung cấp cho doanh nghiệp.

Giải pháp dịch vụ của 94Now

Tư vấn tổng thể giải pháp

 • Xây dựng và định hướng chiến lược thực hiện giải pháp
 • Tư vấn áp dụng giải pháp vào mô hình doanh nghiệp
 • Tư vấn vận hành mô hình giải pháp thương mại điện tử

Cung cấp hệ thống email

 • Hệ thống email theo tên miền của doanh nghiệp
 • Quản lý và bảo mật thông tin hệ thống
 • Đảm bảo hệ thống email hoạt động liên tục

Cung cấp hosting server

 • Hosting server thương mại điện tử
 • Hosting lưu trữ dung lượng cao
 • Tốc độ truy cập nhanh và ổn định

Cung cấp Chứng chỉ bảo mật SSL

 • Đảm bảo dữ liệu web bảo mật và an toàn
 • Đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng
 • Mã hoá các thông tin nhạy cảm trong giao dịch trực tuyến

Cung cấp hệ thống quản trị dự án

 • Quản trị dự án nội bộ bảo mật
 • Thông tin dự án được lưu trữ tập trung
 • Cập nhật và theo dõi tình trạng dự án theo thời gian thực

Cung cấp hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ

 • Lưu trữ tài liệu trên cùng một hệ thống
 • Chia sẻ và làm việc cộng tác
 • Dễ dàng khôi phục thông tin đã xoá

Cung cấp hệ thống giao tiếp nội bộ

 • Quản lý và vận hành hệ thống giao tiếp nội bộ
 • Cập nhật trạng thái dự án thông qua hệ thống
 • Bảo mật và an toàn dữ liệu

Cung cấp hệ thống CRM

 • Tích hợp với website thương mại điện tử
 • Đồng bộ dữ liệu khách hàng
 • Quản lý thông tin tập trung

Đội ngũ hỗ trợ

 • Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp
 • Tư vấn 24/24
 • Xây dựng và định hướng chiến lược thực hiện giải pháp
 • Tư vấn áp dụng giải pháp vào mô hình doanh nghiệp
 • Tư vấn vận hành mô hình giải pháp thương mại điện tử
 • Hệ thống email theo tên miền của doanh nghiệp
 • Quản lý và bảo mật thông tin hệ thống
 • Đảm bảo hệ thống email hoạt động liên tục
 • Hosting server thương mại điện tử
 • Hosting lưu trữ dung lượng cao
 • Tốc độ truy cập nhanh và ổn định
 • Đảm bảo dữ liệu web bảo mật và an toàn
 • Đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng
 • Mã hoá các thông tin nhạy cảm trong giao dịch trực tuyến
 • Quản trị dự án nội bộ bảo mật
 • Thông tin dự án được lưu trữ tập trung
 • Cập nhật và theo dõi tình trạng dự án theo thời gian thực
 • Lưu trữ tài liệu trên cùng một hệ thống
 • Chia sẻ và làm việc cộng tác
 • Dễ dàng khôi phục thông tin đã xoá
 • Quản lý và vận hành hệ thống giao tiếp nội bộ
 • Cập nhật trạng thái dự án thông qua hệ thống
 • Bảo mật và an toàn dữ liệu
 • Tích hợp với website thương mại điện tử
 • Đồng bộ dữ liệu khách hàng
 • Quản lý thông tin tập trung
 • Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp
 • Tư vấn 24/24

Quy trình tư vấn và cung cấp dịch vụ

Khảo sát nhu cầu khách hàng

Đội ngũ nhân viên của 94Now tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và phân tích khảo sát nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Đề xuất giải pháp

Dựa trên yêu cầu đã được khảo sát, đội ngũ nhân viên của 94Now đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Tư vấn & Tối ưu hoạt động

Dựa trên thông tin tiếp nhận tư vấn các phương án phù hợp với từng giai đoạn, tối ưu hoá chi phí, tăng hiệu quả vận và áp dụng giải pháp vào doanh nghiệp

Cài đặt hệ thống

Đội ngũ IT sẽ hỗ trợ cài đặt hướng dẫn sử dụng hệ thống doanh nghiệp. Hỗ trợ chuyên nghiệp tất cả 24/7.

Theo dõi hỗ trợ sau cài đặt

Đội ngũ hỗ trợ của 94Now luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp khách hàng trong suốt thời gian sử dụng giải pháp, tất cả các ngày trong tuần

94Now vận hành doanh nghiệp tối ưu hơn

Đăng ký tìm hiểu thêm!