Market Demo 6

3.000.000 ₫

Tổng quan về giao diện

- Pop up newsletter đăng ký nhận khuyến mãi
- Thanh menu thông minh cho phép hiển thị các danh mục con
- Tính năng sản phẩm bán chạy với các loại sản phẩm khác nhau
- Tính năng tìm kiếm theo tất cả danh mục sản phẩm
- Thanh tìm kiếm thông minh gợi ý kết quả cho người dùng
- Chức năng hiển thị các sản phẩm cùng loại
- Chế độ hiển thị sản phẩm theo các dạng khác nhau

Hoặc

Liên hệ ngay với số hotline 086 683 8823